Tập huấn kiến thức về An toàn thực phẩm và khám sức khỏe năm 2017

  • In bài này
Sáng ngày 12/05/2017 Trung tâm Y tế huyện tổ chức tập huấn kiến thức về An toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ cho 80 chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện.
 

Tại lớp tập huấn chủ cơ sở kinh doanh đã được cán bộ Khoa An toàn thực phẩm phổ biến, hướng dẫn về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Đảm bảo vệ sinh an toàn thức ăn đường phố; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm; Thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời cũng tiến hành đánh giá kiến thức với chủ cơ sở kinh doanh sau khi đã được tập huấn bằng phiếu đánh giá kiến thức ATTP và phương pháp làm bài kiểm tra.

 

Lớp tập huấn kiến thức về ATTP đã giúp cho các chủ có sở kinh doanh có ý thức và có trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm về thực phẩm do mình chế biến, kinh doanh, giúp phân tích nguy cơ mất an toàn của thực phẩm, cách phòng ngừa và khắc phục cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Qua đó góp phần tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức đảm bảo ATTP cho người chế biến kinh doanh thực phẩm.