Tập huấn Tiêm chủng mở rộng

  • In bài này

Trong các ngày từ 17 – 19/9/2015, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác tiêm chủng cho 48 học viên là cán bộ Y tế công tác tại Trung tâm Y tế, phòng khám ĐKKV, BVĐK huyện và Trạm Y tế xã, thị trấn của huyện.

Trong 3 ngày, học viên được giảng viên của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phổ biến các kiến thức như: Thông tư 12 Bộ Y tế về việc Quyết định Ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em; Các bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng mở rộng; Vắc xin và bảo quản vắc xin dây truyền lạnh; lập kế hoạch, tổ chức một buổi tiêm chủng; Thực hành tiêm chủng; Xử trí sốc phản vệ; Giám sát phản ứng sau tiêm và ghi chép cập nhật sổ sách báo cáo thuộc chương trình tiêm chủng mổ rộng…

 

Thông qua lớp tập huấn các học viên được trang bị những kiến thức về công tác tiêm chủng mở rộng. Qua đó giúp cho học viên nói riêng và cán bộ Y tế các tuyến tại huyện Đồng Văn nói chung làm tốt công tác tiêm chủng mở rộng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả tốt nhất. Kết thúc thời gian tập huấn các học viên được cấp chứng chỉ theo quy định.