Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích

  • In bài này
Ngày 24 - 25.10, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện  mở lớp tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn cho cán bộ chuyên trách khoa Y tế công cộng, Trạm Y tế các xã, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực.

Trong 2 ngày, các học viên được giảng viên thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phổ biến một số kiến thức cơ bản như: Tổng quan về tai nạn thương tích và hoạt động phòng chống tai nạn thương tích; Cách thu thập, ghi chép số liệu tai nạn thương tích; Phân tích tổng hợp báo cáo tai nạn thương tích; hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn. Chia nhóm thực địa tại hộ gia đình theo bảng kiểm và đánh giá kết quả thực địa, các giải pháp giảm thiểu các yếu tố nguy cơ tại nạn thương tích.

 

Thông qua lớp tập huấn các học viên được trang bị những kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn. Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ Y tế huyện Đồng văn thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích tại địa phương.