Cv số: 36/TTYT-KHTH ngày 09/02/2018 thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tết Mậu Tuất năm 2018

  • In bài này

Cv số 35 ngày 09/02/2018 thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tết Mậu Tuất năm 2018. (Kính gửi: các Khoa, Phòng, TYT, PKÐKKV.)