TRUNG TÂM Y TẾ DẦU TIẾNG

Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng là tổ chức thuộc Sở y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Uỷ ban nhân huyện Dầu Tiếng, trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

 • Lãnh đạo huyện tặng hoa cho Ngành Y tế huyện Dầu Tiếng
  Lãnh đạo huyện tặng hoa cho Ngành Y tế huyện Dầu Tiếng
 • Đại diện BVĐK Cao su tặng hoa cho ngành Y tế huyện Dầu Tiếng
  Đại diện BVĐK Cao su tặng hoa cho ngành Y tế huyện Dầu Tiếng
 • Lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-02-2018
  Lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-02-2018

  Đại diện BHXH huyện Dầu Tiếng tặng hoa cho TTYT Dầu Tiếng

 • Tặng hoa cho các cán bộ hưu trí ngành Y tế
  Tặng hoa cho các cán bộ hưu trí ngành Y tế
 • BS Bùi Công Chiến đọc thư Bác hồ gửi ngành Y tế
  BS Bùi Công Chiến đọc thư Bác hồ gửi ngành Y tế
 • Phát biểu của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết PCT huyện Dầu Tiếng về ngành Y tế.
  Phát biểu của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết PCT huyện Dầu Tiếng về ngành Y tế.
 • Khen thưởng các tập thể xuất sắc năm 2017
  Khen thưởng các tập thể xuất sắc năm 2017
 • Khen thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2017
  Khen thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2017
 • Khen thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2017
  Khen thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2017
 • Khen thưởng các cộng tác viên Dân số xuất sắc năm 2017
  Khen thưởng các cộng tác viên Dân số xuất sắc năm 2017
 • Khen thưởng các cộng tác viên Dân số xuất sắc năm 2017
  Khen thưởng các cộng tác viên Dân số xuất sắc năm 2017
 • Phát biểu của đội ngũ bác sĩ trẻ ngành Y tế huyện Dầu Tiếng
  Phát biểu của đội ngũ bác sĩ trẻ ngành Y tế huyện Dầu Tiếng

BẠN ĐANG Ở:

Quy chế làm việc của Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng

Các quy chế làm việc của Trung tâm y tế Dầu Tiếng

 

Điều 1. Phạm vi, đốitượng điều chỉnh

 

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, trình tựgiải quyết công việc của Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng.

 

2. Mọi cán bộ, công chức viên chức của Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng chịusự điều chỉnh của quy chế này.

 

Điều 2. Nguyên tắclàm việc

 

1. Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng làm việc theo chế độ một thủ trưởng, mọihoạt động của Trung tâm đều phải tuân thủ quy định của Pháp luật, quy chế bệnhviện của Bộ Y tế, quy chế làm việc của Sở Y tế tỉnh Bình Dương và quy chế này.

 

2. Bảo đảm dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động, thường xuyênnghiên cứu cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện tốtnhất cho người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm.

 

CHƯƠNG II

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC

 

Điều 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức củaTrung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng

 

1. Vị trí, chức năng

 

Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tếtỉnh Bình Dương, chịu sự quản lý, chỉ đạo chuyên môn của Sở Y tế về tổ chứcbiên chế, chuyên môn nghiệp vụ, bổ nhiệm và đề bạt, quy hoạch cán bộ; Chịu sựhướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa đầu ngành tuyếntỉnh; chịu sự quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về kinh phí,xây dựng cơ bản và trang thiết bị.

 

Thực hiện chức năng phòng bệnh, khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, an toàn vệsinh thực phẩm, truyền thông Dân số-Kế hoạch hoá Gia đình… trên địa bàn huyện.

 

Trung tâm Y tế huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tàikhoản tại Kho bạc Nhà nước

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

2.1 Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh

 

- Tiếp nhận và xử trí tất cả các trường hợp cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnhnội trú và ngoại trú.

 

- Tổ chứckhám sức khỏe , quản lý sức khoẻ định kỳ, giám định sức khoẻ, giám định y khiHội đồng giám định y khoa tỉnh, hoặc khi cơ quan pháp luật trưng cầu.

 

2.2. Phòngbệnh:

 

- Tuyêntruyền và vận động mọi người thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, phòngdịch;

 

- Xây dựngkế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dựphòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thựcphẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, quản lý sức khoẻ lao động, phục hồi chứcnăng, truyền thông giáo dục sức khoẻ và truyền thông giáo dục về Dân số-Kếhoạch hoá gia đình trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế tại địabàn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 

- Phối hợpvới cơ sở Y tế các cấp phòng chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địabàn

 

2.3. Công tác quản lý: Quản lý Phòng khám đa khoa khu vực và các Trạm Y tếtrên địa bạn huyện Dầu Tiếng.

 

2.4. Đào tạo cán bộ y tế:

 

- Trung tâm y tế huyện Dầu Tiếng là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế.

 

- Tổ chức tập huấn, đào tạo liên tục tại chỗ, cử đào tạo dài, ngắn hạn chocác công chức, viên chức ở Trung tâm đáp y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đượcgiao.

 

2.5. Nghiên cứu khoa học:

 

- Tổ chức hội nghị, sinh hoạt khoa học chuyên môn, chuyên đề thường kỳ, ápdụng các kỹ thuật mới trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sứckhoẻ. Thực hiện và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học về y tế.

 

- Kết hợp với các viện, bệnh viện tuyến trên để từng bước ứng dụng và pháttriển các kỹ thuật cao vào phòng bệnh, chuẩn đoán và điều trị.

 

2.6. Chỉ đạo tuyến dưới:

 

Chỉ đạo tuyến xã, các Phòng khám đa khoa khu vực về chuyên môn, kỹ thuật:Lập kế hoạch chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

 

2.7. Hợp tác quốc tế: Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức ytế hay cá nhân ở nước ngoài theo quy định của nhà nước.

 

2.8. Quản lý kinh tế y tế:

 

- Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính và thanhquyết toán đúng theo quy định của pháp luật;

 

- Tạo thêm nguồn thu từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, nguồntài trợ của các doanh nghiệp, viện trợ nước ngoài;

 

- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc các chương trình mục tiêuquốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

 

2.9. Công tác khác:

 

- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối vớicông chức, viên chức tại tuyến huyện, các Phòng khám đa khoa khu vực và cácTrạm y tế theo quy định của pháp luật;

 

- Hướng dẫn, thực hiện kiểm tra và giám sát chuyên môn về các hoạt độngthuộc lĩnh vực điều trị, dự phòng và Truyền thông Dân số-Kế hoạch hoá gia đìnhđối với các Phòng Khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã, phường, thị trấn và cáccơ sở y tế trên địa bàn;

 

- Thực hiện các chế độ thống kế, báo cáo theo quy định.

 

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Sở Y tế Bình Dương hay Ủy ban nhân dânhuyện Dầu Tiếng giao.

 

3. Tổ chức bộ máy:

 

* Tuyến Huyện:

 

Trung tâm Y tế huyện gồm 01 Giám đốc và 03 phó Giám đốc

 

3.1 Các phòng chức năng thuộc Trung tâm: 04 phòng

 

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp- Truyền thông giáo dục sức khoẻ - Vật tư - Thiếtbị y tế ( KHTH—TT-VT-TBYT);

 

- Phòng Điều dưỡng- Kiểm soát nhiễm khuẩn( ĐD-KSNK);

 

- Phòng Tài chính Kế toán;

 

- Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị.

 

3.2 Các khoa :

 

* Hệ điều trị: 09 Khoa:

 

- Khoa Khám bệnh;

 

- Khoa Hồi sức Cấp cứu;

 

- Khoa Nội-Nhi;

 

- Khoa Truyền nhiễm;

 

- Khoa Ngoạiliên chuyên khoa Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt;

 

- Khoa Phụ sảnvà Chăm sóc sức khoẻ sinh sản;

 

- Khoa Y họccổ truyền - Phục hồi chức năng;

 

- Khoa Cậnlâm sàng;

 

- Khoa Dược.

 

* Hệ dự phòng: 04 khoa:

 

- Khoa Kiểm soát dịch bệnh- Phòng chống HIV/AIDS;

 

- Khoa Y tế công cộng - Quản lý bệnh xã hội;

 

- Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm;

 

- Khoa Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

 

* Tuyến Xã:

 

 Phòng khám Đa khoa Khu vực (PKĐKKV):03 phòng khám

 

- PKĐKKV Minh Hoà;

 

- PKĐKKV Thanh Tuyền;

 

- PKĐKKV Long Hoà.

 

 Trạm Y tế (TYT) xã, thị trấn: 12trạm

 

- Trạm Y tếthị trấn Dầu Tiếng;

 

- Trạm Y tế xã Định Hiệp;

 

- Trạm Y tế xã Định An;

 

- Trạm Y tế xã An Lập;

 

- Trạm Y tế xã Định Thành;

 

- Trạm Y tế xã Long Hoà;

 

- Trạm Y tế xã Long Tân;

 

- Trạm Y tế xã Minh Tân;

 

- Trạm Y tế xã Minh Hoà;

 

- Trạm Y tế xã Minh Thạnh;

 

- Trạm Y tế xã Thanh Tuyền;

 

-  Trạm Y tế xã Thanh An.

 

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của khoa, phòng, phòngkhám Đa khoa Khu vực, trạm Y tế xã, thị trấn thuộc trung tâm y tế Dầu Tiếng.

 

 

I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch Tổng hợp – Vật tưtrang thiết bị y tế- Truyền thông GDSK.

 

1. Căn cứ vàonhiệm vụ của trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện cácmặt hoạt động của trung tâm.

 

2. Tổ chức,theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnhviện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

 

3. Tổ chức đàotạo liên tục cho các thành viên trong đơn vịvà tuyến dưới. Phối hợp với cáctrường để tổ chức thực hành cho học viên.

 

4. Tổng kếtđánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trongtoàn đơn vị.

 

5. Tổ chức việcđiều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong đơn vị, giữa đơn vị vớicác cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnhcủa trung tâm.

 

6. Phối hợp vớiphòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

 

7. Tổ chức thựchiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhànước.

 

8. Đảm bảo việclưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

 

9. Tổ chức côngtác thường trực toàn đơn vị.

 

10. Xây dựngquy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình Giám đốc xét duyệtvà báo cáo cấp trên.

 

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quancấp trên.

 

12. Chuẩn bịcác phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khácđể trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

 

13. Căn cứ kếhoạch chung của đơn vị lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanhlý tài sản, thiết bị y tế trong đơn vị, trình Giám đốc duyệt và tổ chức thựchiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch đượcduyệt.

 

14. Tổ chức đấuthầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quyđịnh chung của Nhà nước.

 

15. Tổ chức duytu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

 

16. Xây dựngphương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam đểtrình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

 

17. Lập hồ sơ,lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹthuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có ngườitrực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của Giám đốc.

 

18. Tổ chứcthực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị ytế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

 

19. Kiểm tracông tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mụcquy định của Nhà nước.

 

20. Định kìđánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư - thiết bị y tế trong đơnvị, trình Giám đốc.

 

21. Tổ chức họctập cho các thành viên trong đơn vị hoặc các đơn vị, bộ phận tuyến dưới học tậpvề bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụngthiết bị y tế có hiệu quả.

 

22. Triển khaiTTGDSK bằng nhiều hình thức như: truyền thông trên loa đài của đơn vị, tờ rơi,băng rôn, áp phích, xe hoa…

 

23. Báo cáohoạt động công tác TTGDSK

 

24. Kiểm tra,chỉ đạo tuyến công tác truyền thông

 

25. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Điều Dưỡng – Kiểm soát Nhiễmkhuẩn

 

* Công tác điều dưỡng:

 

1. Tổ chức, chỉđạo y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diệntheo quy định.

 

2. Đôn đốc,kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúngcác kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.

 

3. Tổ chức đàotạo nâng cao trình độ cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộlý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho y tá(điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

 

4. Lập kế hoạchmua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm traviệc sử dụng và bảo quản theo quy định.

 

5. Phối hợp vớiphòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹthuật viên và hộ lí.

 

6. Tham giacông tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

 

7. Định kì sơkết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Giám đốc.

 

8. Công tácđoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

 

9. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

* Công tác kiểm soátnhiễm khuẩn:

 

1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàngnăm để trình Hội đồng (ban) Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc(Thủ trưởng) phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 

2.  Đầu mối xây dựngcác quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướngdẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc (Thủ trưởng) đơn vị phê duyệt và tổchức thực hiện.

 

3. Tham mưuviệc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn của đơn vị.

 

4. Kiểm tracông tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

 

5. Khử khuẩn,tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn đơn vị.

 

6. Giám sátviệc xử lý chất thải cho toàn đơn vị.

 

7. Bảo đảm vệsinh đơn vị vị sạch đẹp.

 

8. Giám sát mọithành viên trong đơn vị thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng.

 

9. Huấn luyện,nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn bệnhviện. Trang bị đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất để thực hiện nhiệm vụ.

 

10. Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sátcông tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

 

- Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theoquy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

 

- Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liênquan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từkhoa Vi sinh (xét nghiệm) và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

 

- Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

 

11.  Kiểm tra, đôn đốcviên chức, người lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, ngườinhà người bệnh và khách  hàng thực hiệnđúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

 

12. Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham giahợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

 

13. Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn,giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải vàvật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

 

14. Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ronghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.

 

15. Tham gia cùng Khoa vi sinh, Khoa dược và các khoa lâmsàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

 

16. Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lướikiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công táckiểm soát nhiễm khuẩn.

 

III. Chức năng, nhiệmvụ của phòng Tổ chức Hành chính Quản trị

 

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của đơn vị, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực,đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổchức thực hiện.

 

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương phápkhoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

 

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trìnhgiám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

 

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽvới các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong côngviệc có liên quan.

 

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đốivới mọi thành viên và người bệnh trong đơn vị.

 

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợthọc tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức,tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

 

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc giải quyếtcác vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

 

8. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong đơn vị để đề xuất với Giámđốc  xem xét, giải quyết.

 

9. Căn cứ kếhoạch công tác của đơn vị, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốcphê duyệt và tổ chức thực hiện.

 

10. Lập kế hoạchcung ứng vật tư, công cụ dụng cụ thông dụng cho các khoa, phòng trong đơn vịtheo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định vềquản lý tài chính.

 

11. Tổ chức tốtcông tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của đơn vị, hệ thống bảoquản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của đơnvị.

 

12. Đảm bảocông tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn đơn vị.

 

13. Tham giakiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng củacác khoa, phòng trong đơn vị.

 

14. Quản lý nhàcửa, kho tàng, vật tư thiết  bị thôngdụng của đơn vị.

 

15. Quản lý cácphương tiện vận tải của đơn vị. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theoquy định.

 

16. Tổ chức,thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

 

17. Đảm bảocung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lýchất thải đơn vị.

 

18. Đảm bảo vệsinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoáttrong đơn vị. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong đơn vị.

 

19. Đảm bảocông tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trongđơn vị.

 

20. Định kỳtổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng,báo cáo Giám đốc đơn vị.

 

21. Nghiên cứuxây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc đơn vị duyệt vàtổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chốnglãng phí, tham ô.

 

22. Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêuhao ở các khoa, phòng trong đơn vị để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng,kỷ luật.

 

23. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

 

IV . Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài  chính Kế toán

 

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác đơn vị, lậpdự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của đơn vị và  tổ chức thực hiện khikế hoạch được phê duyệt.

 

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh,tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

 

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mứcchi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị.

 

4. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện cácnghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hànhchính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát côngtác kế toán, chế độ thu chi của đơn vị.

 

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

 

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quyđịnh.

 

7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của đơn vị.

 

8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

 

V. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Khámbệnh

 

1. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh.

 

2. Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nộitrú: thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe banđầu. Chỉ định điều trị thích hợp sau khi thăm khám xác định mức độ bệnh, kê đơnthuốc về nhà điều trị và theo dõi ở tuyến y tế cơ sở hoặc hồ sơ bệnh án điềutrị ngoại trú. Làm hồ sơ bệnh án vào viện điều trị nội trú.

 

3. Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụđược giao.

 

4. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điềutrị ngoại trú theo chuyên khoa.

 

5. Thực hiện làm thủ thuận và ghi sổ thủ thuậtchuyên khoa theo mẫu quy định, làm thủ thuật chuyên khoa.

 

 6. Công tácđoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

 

7. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

 

VI. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Hồisức Cấp cứu

 

1. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu.

 

2. Thăm khám người bệnh, thận trọng, chính xác vàghi đầy đủ các diễn biến của bệnh vào hồ sơ bệnh án.

 

3. Thực hiện quy định kỹ thuật bệnh viện khi tiếnhành các thủ thuật. Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện, thuốc theo quy định.

 

4. Thực hiện khẩn trương y lệnh, theo dõi, chăm sócngười bệnh toàn diện, bảo đảm làm việc theo ca, kíp, liên tục có mặt bên giườngbệnh. Phát hiện những diễn biến bệnh lý bất thường của người bệnh, báo cáo bácsĩ điều trị để xử lý kịp thời.

 

5. Làm hồ sơ bệnh án vào viện điều trị. Bàn giaongười bệnh, y lệnh còn lại cho ca hoặc kíp làm việc sau.

 

6. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điềutrị ngoại trú theo chuyên khoa.

 

7. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dựcác hội nghị, nghị quyết.

 

8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

 

VII. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Nội-Nhi

 

1. Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽlâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.

 

2. Khai thác kỹ tiền sử của người bệnh, kết hợp vớicác phương pháp xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán, xác định bệnh, làm hồ sơbệnh án ban đầu theo quy chế chẩn đoán, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị.

 

3. Thăm khám người bệnh ngay, bổ sung hồ sơ bệnhán, cho làm các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán xác định bệnh, ghi y lệnh điềutrị, chế độ chăm sóc, dinh dưỡng…

 

4. Mời hội chẩn theo quy chế hội chẩn trong trườnghợp bệnh nặng, khó chẩn đoán hoặc liên quan đến các chuyên khoa khác.

 

5. Phát hiện kịp thời và xử lý khẩn trương theo quychế cấp cứu người bệnh có diễn biến nguy kịch.

 

6. Thăm khám lại người bệnh mỗi ngày ít nhất mộtlần: sau mỗi lần thăm khám phải ghi vào hồ sơ bệnh án, ghi rõ họ tên và chứcdanh.

 

7. Khi thực hiện các thủ thuật nội khoa, phải giảithích cho người bệnh biết, thực hiện các quy định kỹ thuật bệnh viện, phối hợpvới các chuyên khoa khác phải trao đổi để chọn kỹ thuật phù hợp,

 

8. Tiếp đón ngay người bệnh và đưa người bệnh vàobuồng bệnh. Khai thác các chỉ số sinh tồn, mời bác sĩ điều trị đến thăm khám vànghiêm chỉnh thực hiện y lệnh.

 

9. Phổ biến nội quy bệnh viện, hướng dẫn nơi ăn, ở,vệ sinh, giáo dục sức khỏe cho người bệnh; phải thực hiện nghiêm chỉnh quy chếchăm sóc người bệnh toàn diện.

 

10. Hỗ trợ người bệnh nặng tắm rửa, cắt tóc và vệsinh cá nhân theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.

 

11. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉđạo tuyến dưới.

 

12. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dựcác hội nghị, nghị quyết.

 

13. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

VIII. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Ngoại liên chuyên khoa

 

1. Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng cácthủ thuật và phẫu thuật.

 

2. Thăm khám, làm hồ sơ bệnh án, chỉ định xétnghiệm cận lâm sàng cần thiết để có chẩn đoán xác định, có hướng xử lý kịpthời.

 

3. Thực hiện chế độ hội chẩn theo quy định, tránhmọi trường hợp theo dõi người bệnh cấp cứu quá 6 giờ mà chưa có hướng điều trị.

 

4. Thực hiện thủ thuật theo quy định kỹ thuật bệnhviện. Bố trí buồng bệnh hợp lý

 

5. Lập kế hoạch phẫu thuật trong tuần, phân côngphẫu thuật viên và các thành viên liên quan.

 

6. Báo cáo phòng kế hoạch tổng hợp để thông báo kếhoạch phẫu thuật tới khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức và các khoa có liên quanđể chuẩn bị tổ chức cuộc phẫu thuật.

 

7. Theo dõi và điều trị người bệnh trước và sau khiphẫu thuật để xử lý kịp thời.

 

8. Hướng dẫn người bệnh luyện tập phục hồi sau khivết phẫu thuật đã ổn định.

 

9. công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dựcác hội nghị, nghị quyết.

 

10. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

IX. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Y họccổ truyền- Phục hồi chức năng

 

1. Xây dựng kế hoạch công tác khoa, nội quy, quy định tại bộ phận công tác

 

2. Thực hiện kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám chữabệnh ngoại trú, nội trú và đông dược.

 

3. Khoa y học cổ truyền phối hợp với các khoa lâm sàng tiến hành nghiên cứuứng dụng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; ứngdụng các thành tựu khoa học kỹ thuật về y học cổ truyền trong điều trị vànghiên cứu khoa học.

 

4. Khoa y học cổ truyền hướng về cộng đồng chỉ đạo sử dụng những kiến thứcthông thường về xoa bóp day ấn huyệt, tập luyện dưỡng sinh, sử dụng thuốc y họccổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

 

5. Khám xác định nhu cầu cần phục hồi chức năng và chỉ định điều trị chongười bệnh. Thực hiện các thủ thuật để điều trị bệnh theo y lệnh như châm cứu,tập VLTL, bó sáp…

 

6. Khám bệnh toàn diện, kết hợp khám lâm sàng, cận lâm sàng và khám chuyênkhoa.

 

7. Phối hợp chặt chẽ với các khoa, đi thăm khám, hướng dẫn, giúp đỡ kỹthuật phục hồi chức năng cho các trường hợp bệnh nặng tại các khoa.

 

8. Làm hồ sơ bệnh án thống nhất, lượng giá đầy đủ về thể lực, chức năngngười bệnh, bổ sung phương pháp điều trị, phục hồi kịp thời.

 

9. chăm sóc vườn thuốc nam.

 

10. Tổng kết bệnh án, hướng dẫn để người bệnh tiếp tục tự chăm sóc phụchồi.

 

11. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

 

12. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

X. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Phụ sản– CSSKSS

 

1. Đỡ đẻ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh và khám bệnh, chữa bệnh phụkhoa.

 

2. Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và giám sát và hỗ trợ vềchuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã thực hiện theo hướng dẫn chuẩn quốcgia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; tham gia tuyên truyền bảo vệ sứckhỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình.

 

 3. Quản lý các chỉ số về chăm sócsức khỏe sinh sản và đánh giá thực trạng sức khỏe sinh sản trong huyện;

 

4. Cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, phòng, chống nhiễm khuẩn đườngsinh sản;

 

5. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án vềchăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn.

 

6. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

 

7. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

 

XI. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Truyềnnhiễm

 

1. Khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh truyền nhiễm theo đúng quy chếcông tác khoa truyền nhiễm và quy chế công tác khoa

 

nội .

 

2. Khám bệnh và phát hiện sớm các trường hợp đầu tiên của bệnh gây dịchnguy hiểm. Khi phát hiện bệnh gây dịch nguy hiểm, trưởng khoa có trách nhiệmbáo cáo với giám đốc để giải quyết.

 

3. Cùng với các khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức và chỉ đạo công tácphòng chống dịch tại cơ sở khi được giám đốc bệnh viện phân công.

 

4. Thực hiện quy chế công tác khoa truyền nhiễm.

 

5. Công tác tuyên truyền và tham gia phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khoavà tại cộng đồng.

 

6. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giámđốc giao.

 

xii. chức năng, nhiệm vụ của khoa Cận Lâm sàng

 

1. Lập kế hoạch họat động, xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị.Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tếtrong khoa. Thực hiện công tác chiếu chụp, nội soi, siêu âm đúng theo chỉ định.

 

2. Lấy bệnh phẩm thường quy của người bệnh nội trú,  tiến hành làm các xét nghiệm theo đúng quyđịnh, ghi sổ lưu theo quy định.

 

3. Thực hiện việc thường trực theo quy chế thường trực.

 

4. Thực hiện việc quản lý và sử dụng hóa chất theo đúng quy chế sử dụngthuốc. Thực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế. Thực hiện Antoàn lao động. Xây dựng nội quy bảo hộ lao động.

 

5. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

 

6. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

 

XIII.  Chức năng, nhiệm vụ của khoa Dược

 

1. Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng,chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tếtiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêucầu điều trị hợp lý. Thực hiện công tác kiểm kê và bảo quản kho.

 

2. pha chế một số thuốc dùng trong đơn vị.

 

3. Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn,hợp lý trong toàn bệnh viện.

 

4. tham gia quản lý kinh phí thuốc. Thực hiệncông tác kế toán dược.

 

5. hướng dẫn thực hành của các trường y dược.Quản lý các nguyên tác thực hành trong lịnh vực dược.

 

6. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thôngtin về thuốc.

 

7. Cấp phát thuốc theo toa. Thống kê, tổng hợp,báo cáo công tác Dược.

 

8. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dựcác hội nghị, nghị quyết.

 

9. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

XIV. Chức năng, nhiệm vụ của khoaYTCC& QLBXH

 

1. Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh antoàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng,chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng cáccông trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn;

 

2. Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điềukiện vệ sinh an toàn lao động điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi,đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quyđịnh về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn;

 

3. Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sứckhoẻ định kỳ cho người lao động;

 

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban,ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng làng văn hoá sức khoẻ, mô hìnhcộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích;

 

5. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu ytế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng,chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

 

6.Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dựcác hội nghị, nghị quyết.

 

7. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

XV. Chức năng, nhiệm vụ của khoa ksdb-hiv/aids

 

1. Giám sát và quản lý tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnhxã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chốngdịch, bệnh;

 

2. Điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội,HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn;

 

3. Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chămsóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các bệnh viện trênđịa bàn ong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;

 

4. Quản lý các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biệnpháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;

 

5. Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội,HIV/AIDS tại địa phương;

 

6. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liênquan về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn;

 

7.Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

 

8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

XVI. Chức năng, nhiệm vụ của khoa dânsố-KHHGĐ

 

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuậtvề DS-KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ.

 

2. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cungcấp dịch vụ về DS-KHHGĐ.

 

3. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vậnđộng, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ.

 

4. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ củatrạm y tế xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản.

 

5. Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêuQuốc gia về DS-KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục DS-KHHGĐ phân công.

 

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối vớicán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản.

 

7. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộkhoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ/SKSS.

 

8. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

 

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân giao.

 

10. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

 

11. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

XVII. Chức năng, nhiệm vụ của khoaVSATTP

 

1. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thựcphẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chứctrên địa bàn.

 

2. Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối vớicác cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn;

 

3. Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn; điều travà triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định;

 

4. Phối hợp thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thựcphẩm”.

 

5. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liênquan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn;

 

6. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

 

7. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

 

XVIII. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cácPhòng khám Đa khoa khu vực

 

1.Công tác cấp cứu, khám và chữa bệnh ngoại trú:

 

 -Có kế hoạch hướng dẫn cho tuyến y tế cơ sở tổ chức sơ cứu tại chỗ và vận chuyểnngười bệnh đến phòng khám bệnh. Tổ chức và giải quyết tốt các trường hợp cấpcứu khi chuyển đến phòng khám bệnh bất cứ lúc nào. Chuẩn bị phương tiện và phâncông cán bộ sẵn sàng để đi cấp cứu tại chỗ khi cơ sở yêu cầu (trường hợp đặcbiệt không thể chuyển người bệnh về phòng khám được).

 

 -Khám bệnh, kê đơn, phát thuốc điều trị, làm các thủ thuật cần thiết cho ngườibệnh do tuyến y tế cơ sở gửi tới và thuộc phạm vi phân cấp và khả năng củaphòng khám.

 

 -Lập hồ sơ quản lý và điều trị ngoại trú cho cán bộ, công nhân viên và nhân dânmắc một số bệnh mãn tính, bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp và một số bệnh cấp tínhchưa cần phải điều trị nội trú, hoặc tiếp tục điều trị ngoại trú cho người bệnhtheo yêu cầu của bệnh viện.

 

 -Quản lý sức khỏe các đối tượng theo quy định của Sở, Trung tâm Y tế

 

 -Có kế hoạch định kỳ cử y, bác sĩ chuyên khoa xuống tuyến y tế cơ sở để hướngdẫn công tác chẩn đoán bệnh, điều trị cho người bệnh tại chỗ.

 

2.Công tác phòng bệnh, phòng chống dịch, phòng chống các bệnh xã hội, tuyêntruyền vệ sinh, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch:

 

 -Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc y tế cơ sở thuộc phạm vi khu vực được phân cônglàm tốt các nhiệm vụ cơ bản của trạm y tế quy định trong nghị quyết số 15-CPcủa Hội đồng Chính phủ.

 

 -Theo dõi, có biện pháp cách ly, thông báo kịp thời những người mắc bệnh dịchđến khám và chữa bệnh tại phòng khám theo quy định của Bộ; sẵn sàng triển khaicấp cứu, điều trị tại phòng khám bệnh và xuống tận cơ sở chống dịch, dập tắtdịch khi có dịch xảy ra.

 

3.Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ:

 

Địnhkỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng caodần trình độ nghiệp vụ cho cán bộ của phòng khám bệnh và y tế cơ sở. Riêng đốivới các trưởng trạm các trạm y tế phải có chế độ kiểm tra và giúp đỡ thườngxuyên để không ngừng cải tiến công tác và nâng cao trình độ của các đồng chíđó.

 

4. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

 

XIX. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các trạm Y tế xã thị trấn

 

1. Thực hiện các hoạt độngchuyên môn, kỹ thuật về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, kết hợp, ứng dụngy học cổ truyền trong chữa bệnh và phòng bệnh; chăm sóc sức khỏe sinh sản; cungứng thuốc thiết yếu; quản lý sức khỏe cộng đồng; truyền thông giáo dục sức khỏetheo hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên và quy định của pháp luật;

 

2. Hướng dẫn về chuyên mônvà hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản;

 

3. Phối hợp với các cơ quanliên quan thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn;

 

4. Tham gia kiểm tra cáchoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sứckhỏe nhân dân trên địa bàn;

 

5. Là đơn vị thường trựcBan Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏenhân dân trên địa bàn;

 

6. Thực hiện các nhiệm vụkhác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

 

7. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc giao.

 

CHƯƠNG III

 

TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNGVIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 5. Trách nhiệm,phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc

 

1. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng là người đứng đầu Trung tâm Y tếhuyện Dầu Tiếng chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của Trungtâm Y tế, là chủ tài khoản, trực tiếp quản lý việc sử dụng ngân sách của Trungtâm Y tế:

 

a. Chỉ đạo, điều hành Trung tâm Y tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyềnhạn theo đúng quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế  ban hành

 

b. Phân công công việc cho các phó giám đốc (kèm theo Quyết định phân công).

 

2. Phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc:

 

a. Những công việc thuộc thẩm quyền quy định do Bộ Y tế, Sở Y tế ban hành;

 

b. Trực tiếp giải quyết một số việc tuy đã giao cho các phó Giám đốc, nhưngdo thấy cần thiết, hay do phó Giám đốc phụ trách đi vắng; những việc liên quanđến từ 02 phó Giám đốc trở lên và các phó giám đốc ý kiến khác nhau.

 

3. Trường hợp Giám đốc đi công tác, Giám đốc sẽ ủy quyền cho cho phó giámđốc giải quyết các công việc có tính chất khẩn cấp liên quan đến lĩnh vực Giámđốc phụ trách.

 

Điều 6. Trách nhiệm,phạm vi giải quyết công việc của các phó Giám đốc:

 

1. Trách nhiệm giải quyết công việc:

 

Các phó Giám đốc được phân công phụ trách một số lĩnh vực được thay mặt Giámđốc giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực đã được giao và chịu trách nhiệmtrước Pháp luật và trước Giám đốc về những quyết định của mình;

 

Khi có sự điều chỉnh về lĩnh vực được phân công thì các phó Giám đốc phảibàn giao nội dung công việc, tài liệu có liên quan cho người được giao phụtrách.

 

2. Phạm vi giải quyết công việc:

 

a. Chỉ đạo các khoa, phòng, PKĐKKV, TYT xã, thị trấn được giao phụ tráchthực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;

 

b. Kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước và các quy định của TTYT trong phạm vi được phân công, kịp thờiphát hiện các vấn đề  cần sửa đổi, bổ sung;

 

c. Chủ động giải quyết các công việc được phân công, nếu có vấn đề liênquan đến lĩnh vực của phó giám đốc khác thì phối hợp để giải quyết, trongtrường hợp các phó Giám đốc không thống nhất thì báo cáo Giám đốc quyết định.

 

Điều 7. Những vấn đề  cần thảo luận ban Giám đốc trước khi quyết định:

 

1. Triển khai chủ trương, kế hoạch của cấp trên giao, triển khai thực hiệncác văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Trung tâm Y tế;

 

2. Quy hoạch phát triển Trung tâm Y tế, các đề án phát triển Trung tâm Y tế;

 

3. Kế hoạch tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ côngchức viên chức. 

 

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc củacác Trưởng khoa, phòng, PKĐKKV, TYT xã, thị trấn:

 

1. Trách nhiệm giải quyết công việc:

 

a. Chủ động triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởngkhoa, trưởng phòng, trưởng PKĐKKV, trưởng TYT xã thị trấn theo quy định của SởY tế, Bộ Y tế ban hành, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt độngcủa khoa, phòng, PKĐKKV, TYT xã thị trấn được giao phụ trách;

 

- Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả hoạt động của khoa, phòng, PKĐKKV, TYTxã, thị trấn theo quy định.

 

b. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo, văn bản của ban giám đốc để giải quyết hoặcphân công cho cấp phó giải quyết, triển khai thực hiện;

 

c. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, giao ban do ban Giám đốc chủ trì (nếu vắngmặt phải báo cáo người chủ trì và cử cấp phó dự thay), tổ chức thực hiện các ýkiến chỉ đạo của ban Giám đốc tại các cuộc họp, giao ban của TTYT.

 

d. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của khoa, phòng PKĐKKV, TYTxã ,thị trấn được giao phụ trách;

 

e. Khi đi công tác, hội nghị hoặc nghỉ từ 02 ngày làm việc trở lên phải ủyquyền cho cấp phó giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình;

 

2. Phạm vi giải quyết công việc: Theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Bộ Ytế và nhiệm vụ  do ban Giám đốc phân công cho khoa, phòng, PKĐKKV, TYT xã,thị trấn.

 

Điều 9. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc củacán bộ viên chức:

 

1. Trách nhiệm giải quyết công việc:

 

a. Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chức năng,nhiệm vụ của từng bộ phận;

 

b. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ phận mình về chất lượng, hiệu quả củacông việc được giao;

 

c. Chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo và phân công của lãnh đạo khoa, phòng,PKĐKKV, TYT xã thị trấn và phối hợp tốt với các đồng nghiệp trong việc thựchiện các nhiệm vụ được giao.

 

d. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về cán bộ viên chức.

 

2. Phạm vi giải quyết công việc: Trong phạm vi được lãnh đạo khoa, phòng,PKĐKKV, TYT xã, thị trấn giao.

 

Điều 10. Quan hệ côngtác với Sở Y tế tỉnh Bình Dương, UB huyện và các cơ quan đầu ngành:

 

1. Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng chịusự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế và các mặt hoạt độngkhác theo quy định;

 

2. Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt độngcủa Trung tâm với Sở Y tế theo quy định và báo cáo đột xuất khi có công việckhẩn cấp.

 

3. Tham dự đầy đủ các cuộc hội, họp, hội nghị do Sở  y tế triệu tập;

 

4. Chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa đầungành tuyến tỉnh;

 

5. Chịu sự quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về kinhphí, xây dựng cơ bản và trang thiết bị.

 

Điều 11: Quan hệ công tác vớiPhòng Y tế, TTYT cao su và các đơn vị, Phòng, Ban khác trong huyện Dầu Tiếng:

 

Trong phạm vi trách nhiệm được Sở Y tế phân cấp, Ban Giám đốc được quanhệ trực tiếp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế cao su Dầu Tiếng và các đơn vị, Phòng,Ban có liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề sức khoẻ của nhân dân tronghuyện thuộc lĩnh vực Y tế. Quan hệ giữa Trung tâm Y tế huyện với Phòng Y tếhuyện, Trung tâm Y tế cao su Dầu Tiếng và các đơn vị, Phòng, Ban liên quan làquan hệ bình đẳng, hợp tác và đoàn kết với mục đích vì sự nghiệp bảo vệ và chămsóc sức khỏe nhân dân.

 

Điều 12. Quan hệ côngtác giữa Ban Giám đốc và các khoa, phòng, PKĐKKV, TYT xã thị trấn:

 

Là quan hệ cấp trên và cấp dưới trong đó các khoa, phòng, PKĐKKV, TYT xãthị trấn chịu sự chỉ đạo toàn bộ của ban Giám đốc về tổ chức, hoạt động vàchuyên môn nghiệp vụ.

 

Điều 13. Quan hệ côngtác giữa các Trưởng khoa, Trưởng phòng, Trưởng PKĐKKV, Trưởng TYT xã, thị trấn:

 

Là quan hệ phối hợp trách nhiệm, hợp tác hỗ trợ.

 

Khi giải quyết các công việc được giao có liên quan đến các khoa, phòng,PKĐKKV, TYT xã thị trấn khác thì các bộ phận này cùng thảo luận, bàn bạc vàthống nhất trước khi thực hiện. Trường hợp có ý kiến không thống nhất thì trìnhPhó Giám đốc phụ trách xem xét, quyết định.

 

Điều 14. Quan hệ côngtác giữa các trưởng khoa với điều dưỡng, nữ hộ sinh trưởng khoa( gọi chung làĐiều dưỡng trưởng khoa):

 

Là quan hệ lãnh đạo với tổ chức thực hiện. Điều dưỡng trưởng khoa được giaoquyền quản lý và tổ chức thực hiện việc chăm sóc người bệnh theo y lệnh và tổchức thực hiện công tác vệ sinh sạch đẹp trong khoa, buồng bệnh đảm bảo mụctiêu nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trong khoa. Điều dưỡng trưởng cònchịu sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng phòng điều dưỡng TTYT về việc tổ chức thựchiện chăm sóc người bệnh.

 

Điều 15. Trưởng khoa với Cán bộ chuyêntrách chương trình:

 

Là quan hệ lãnh đạo với tổ chức thực hiện, các cán bộ chuyên trách chươngtrình chịu sự chỉ đạo toàn bộ của trưởng khoa thực hiện theo đúng chương trìnhmục tiêu được giao.

 

Điều 16. Quan hệ côngtác giữa trưởng phòng điều dưỡng Trung tâm Y tế với kỹ thuật viên trưởng cáckhoa không có giường bệnh:

 

 Là quan hệ chỉ đạo thực hiện côngtác vệ sinh sạch đẹp trong khoa, phòng của toàn Trung tâm Y tế theo kế hoạch đãđược Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

 

Điều 17. Quan hệ công tác giữa bác sỹ điều trị vớiđiều dưỡng trong khoa:

 

Là quan hệ giữa người ra y lệnh và người thực hiện y lệnh.

 

Điều 18. Quan hệ côngtác giữa điều dưỡng và kỹ thuật viên với hộ lý và y công:

 

 Là quan hệ giữa người giám sát chấtlượng công việc và người thực hiện, nhiệm vụ của hộ lý và y công do điều dưỡngtrưởng khoa hoặc kỹ thuật viên trưởng khoa giao.

 

Điều 19. Quan hệ giữa trưởng PKĐKKV,trưởng TYT với nhân viên:

 

Là quan hệ lãnh đạo với tổ chức thực hiện, nhân viên PKĐKKV, TYT xã thịtrấn chịu sự chỉ đạo toàn bộ của trưởng PKĐKKV, trưởng TYT xã thị trấn về tổchức, hoạt động, chuyên môn nghiệp vụ.

 

Điều 20. Quan hệ côngtác với Đảng ủy và Công đoàn Cơ sở, Chi đoàn Trung tâm Y tế:

 

1. Quan hệ công tác giữa ban Giám đốc với cấp ủy đảng Trung tâm Y tế làquan hệ trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong quá trìnhthực hiện mọi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế;

 

2. Quan hệ công tác giữa ban Giám đốc,BCh Công đoàn cơ sở, BChchi đoàn thanhniên thuộc TTYT thực hiện theo Quy chế phối hợp ( kèm theo quy chế) ….. Là mốiquan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn, chi đoàn trong Trung tâm y tếhuyện Dầu Tiếng, tạo mọi điều kiện để tổ chức công đoàn, chi đoàn hoạt độngthuận lợi và tham gia tích cực vào công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệmvụ được giao theo quy định của Pháp luật.

 

 

CHƯƠNG iV

 

CHƯƠNGTRÌNH CÔNG TÁC

 

Điều 21. Chương trình công tác của Ban Giám đốc và các khoa, phòng, PKĐKKV, TYT xã,thị trấn:

 

1. Chương trình công tác năm của Trung tâm y tế và của khoa, phòng, PKĐKKV,TYT xã thị trấn được xây dựng dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâmY tế và các chỉ tiêu do Sở Y tế giao;

 

2. Chương trình công tác hàng quý, tháng của Trung tâm y tế và các khoa,phòng, PKĐKKV, TYT xã thị trấn gồm các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cụ thể sẽđược tiến hành trong tháng, quý đó. Có đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khaithực hiện tốt hơn trong tháng sau và quý sau;

 

3. Chương trình công tác theo tuần của Trung tâm y tế gồm các thông tin vềnội dung và dự kiến thời gian làm việc của ban Giám đốc trong một tuần.

 

Điều 22. Theo dõi,đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác:

 

1. Hàng tuần, các phó giám đốc có trách nhiệm đánh giá việc thực hiệnchương trình công tác được giao để báo cáo Giám đốc trong giao ban tuần kếtiếp;

 

Hàng tháng, hàng quý có tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đượcgiao các công việc chưa làm được và hướng xử lý tiếp theo.

 

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện kế hoạch,chương trình công tác và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyđịnh.

 

CHƯƠNG V

 

CHẾ ĐỘ HỘI, HỌP, CÔNG tÁC

 

Điều 23. Các cuộc họp:

 

1. Giao ban tháng tại Trung tâm: ( 01 lần/tháng).

 

- Chủtrì: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc TTYT huyện.

 

- Thư ký: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

 

- Nộidung: Kiểm điểm công tác trong tháng và phương hướng công tác tháng sau.

 

- Thành phần:

 

+ Ban Giám đốc;

 

+ Phòng chức năng;

 

+ Trưởng hoặc phó khoa điều trị và khoa phòng bệnh thuộcTTYT huyện.

 

- Thời gian: Vào 14h00 phút ngày 05 tây hàng tháng (nếu rơivào ngày thứ bảy, chủ nhật thì giao ban vào ngày thứ hai).

 

- Địa điểm: Tại phòng họp TTYT huyện.

 

2. Giaoban tuyến xã: ( 01 lần/ tháng).

 

- Chủtrì: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc TTYT huyện.

 

- Thư ký: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

 

- Nộidung: Kiểm điểm công tác trong tháng và phương hướng công tác tháng sau.

 

- Thành phần:

 

 + Ban Giám đốc;

 

 + Các Phòng chứcnăng;

 

 + Trưởng hoặc phó TYTvà PKĐKKV;

 

 + Trưởng hoặc phókhoa phòng bệnh.

 

 + Khoa Dược

 

 + Khoa Phụ sản – sứckhỏe sinh sản

 

 + Mời Khoa điều trịkhi có vấn đề liên quan.

 

- Thờigian: Vào 8h00 phút ngày 07 tây hàng tháng ( nếu rơi vào ngày thứ bảy, chủ nhậtthì giao ban vào ngày thứ hai).

 

- Địa điểm: Tại phòng họp TTYT huyện.

 

3. Giao ban Ban Giám đốc và các phòng chức năng:( 01 lần/ quý).

 

- Chủtrì: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc TTYT huyện.

 

- Thư ký: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quản trị.

 

- Nộidung: Báo cáo kết quả thực hiện trong quý và phương hướng công tác quý sau,những khó khăn, kiến nghị, đề xuất.

 

- Thành phần:

 

+ Ban Giám đốc;

 

+ Các phòng chức năng;

 

- Thời gian: Vào 14h00 phút tuần thứ I  đầu quý.

 

- Địa điểm: Tại phòng họp TTYT huyện.

 

4. Giao ban ngày đầu tuần và giao ban tuần (ngàythứ 6).

 

- Chủtrì: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc TTYT huyện.

 

- Thư ký: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

 

- Nộidung: Kiểm điểm công tác tuần qua và phương hướng công tác tuần tiếp theo.

 

- Thành phần:

 

+ Ban Giám đốc;

 

+ Trưởng hoặc Phó các Phòng chức năng;

 

+ Trưởng hoặc phó khoa thuộc TTYT huyện ( không cử điềudưỡng trưởng đi thay).

 

+ Cán bộ đại học Y( Bác sỹ)và Dược sỹ đại học.

 

- Thời gian: Vào 7h00 phút ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

 

- Địa điểm: Tại phòng họp TTYT huyện.

 

5. Giao ban hàng ngày

 

- Chủtrì: Bác sỹ trực Lãnh đạo.

 

- Thư ký: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

 

- Nộidung: Bác sĩ thường trực báo cáo tình hình người bệnh: Vào viện, cấp cứu, diễnbiến bất thường của người bệnh và các chăm sóc cấp 1, Tử vong (nếu có). Ngườichủ trì nhận xét, kết luận, rút kinh nghiệm, thông báo công việc trong ngày vàlưu ý theo dõi những người bệnh chăm sóc cấp 1.

 

- Thành phần:

 

+ Ban Giám đốc;

 

+ Phòng KHTH;

 

+ Phòng điều dưỡng – kiểm soát nhiễm khuẩn.

 

+ Trưởng hoặc Phó khoa phòng;

 

+ Các bác sĩ phiên trực.

 

           - Thời gian: Vào 7h00 phút các ngày trongtuần.

 

- Địa điểm: Tại phòng họp TTYT huyện.

 

Điều 24. Đi công tác

 

1. Giám đốc chỉ cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi công tác, hội nghịtheo đúng thành phần liên quan đến nội dung chuyến công tác, hội nghị;

 

2. Công chức viên chức đi công tác trong nước về phải báo cáo với Giám đốcnội dung được lĩnh hội và kế hoạch triển khai, thực hiện các nội dung đã đượclĩnh hội;

 

3. Công chức, viên chức đi công tác, hội nghị ở nước ngoài phải thực hiệnnghiêm chỉnh theo quy định của Đảng và của Nhà nước;

 

4. Chỉ được tiến hành các thủ tục theo chuyến đi công tác, hội nghị sau khiđược Giám đốc đồng ý.

 

 

CHƯƠNG VI

 

CuNG CẤPTHÔNG TIN

 

Điều 25. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

 

1. Thông tin, báo cáo:

 

- Thường quy của TTYT phải thiết thực phục vụ có hiệu quảtrong quán lý khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh, các nguồn lực, thực hiệnnghiêm chỉnh theo các cột, mục đã quy định của biểu mẫu.

 

2. Thời gian báo cáo:

 

- Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9tháng và 12 tháng theo quy định.

 

3. Chế độ báo cáo:

 

a. Báo cáo thường quy:

 

- Trưởng (phó) các khoa phòng, TYT và  PKĐKKV gửi báo cáo theo mẫu quy định về phòngKHTH.

 

- Phòng KHTH tổng hợp các báo cáo của các khoa, phòng, TYTvà PKĐKKV trình giám đốc phê duyệt để gửi lên cấp trên quản lý trực tiếp theoquy định.

 

b. Báo cáo đột xuất vàchuyên đề:

 

- Báo cáo đột xuất và chuyên đề khi có yêu cầu của cấp trên

 

- Báo cáo khi có những vụ, việc diễn biến bất thường như:Thảm họa, dịch bệnh, tai nạn điều trị, mất an ninh trật tự

 

4. Trình tự hệ thống thuthập thông tin, báo cáo.

 

- Chốt số liệu báo cáo từngày đầu tháng  đến cuối ngày  tháng theo hướng dẫn tại Quyết định3440/QĐ-BYT ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành hệthống số sổ sách, biểu mẫu  báo cáo thốngkê Y tế.

 

- Trưởng (phó) khoa,phòng, TYT và Phòng khám ĐKKV phân công viên chức thực hiện thu thập thông tinvà báo cáo hàng ngày, hàng tuần gửi về phòng kế hoạch tổng hợp.

 

-  Phòng kế hoạch tổng hợp tổng hợp báo cáo theomẫu quy định.

 

-  Giám đốc đơn vị xem xét ký duyệt báo cáo gửilên cấp trên theo quy định.

 

- Viên chức làm công tácthống kê, báo cáo phải có trách nhiệm đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, kịpthời và chịu trách nhiệm trước giám đốc trung tâm về các số liệu đã báo cáo.

 

- Các cá nhân quản lý vàsử dụng thông tin, số liệu phải có trách nhiệm quản lý chặt chẽ theo quy địnhvề lưu trữ và an ninh chính trị của Nhà nước.

 

5. Thời gian nộp báocáo:

 

+ Các TYT và PKĐKKV: Nộp báo cáo về các bộphận có liên quan theo phụ lục thời gian đính kèm.

 

+ Các khoa, phòng tại trung tâm: Tổng hợp báo cáo từ các TYT vàPKĐKKV nộp báo cáo về Phòng Kế hoạch tổng hợp theo phụ lục thời gian đính kèm.

 

+ Báo cáo gửi trước qua địa chỉ email đến các bộ phận cóliên quan và sau đó gửi bằng văn bản.

 

CHƯƠng VII

 

TỔ CHứcTHỰC HIỆn

 

Điều 26. Triển khai tổchức thực hiện:

 

Giám đốc Trung tâm Y tế triển khai và tổ chức thực hiện quy chế này trongtoàn Trung tâm Y tế

 

Điều 27. Điều khoản thi hành:

 

Bản quy chế làm việc này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày quyết định ban hành này có hiệu lực. Các quy địnhtrước đây trái với nội dung quy chế này đều bãi bỏ.

 

Điều 28. Sửa đổi bổsung

 

Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế này nếu có vướng mắc, phátsinh các khoa, phòng và cá nhân được điều chỉnh bởi quy chế này, phải kịp thời phảnánh về phòng Tổ chức Hành chính Quản trị Trung tâm Y tế để tổng hợp, báo cáo Giámđốc sửa đổi, bổ sung.