(Khẩn) CV số:200/TTYT-KHNV ngày 13/8/2018.

  • In bài này

Công văn về việc cung cấp số liệu thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã. (Kg: các TYT xã, thị trấn, PKĐKKV)