TRUNG TÂM Y TẾ DẦU TIẾNG

Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng là tổ chức thuộc Sở y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Uỷ ban nhân huyện Dầu Tiếng, trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

 • Lãnh đạo huyện tặng hoa cho Ngành Y tế huyện Dầu Tiếng
  Lãnh đạo huyện tặng hoa cho Ngành Y tế huyện Dầu Tiếng
 • Đại diện BVĐK Cao su tặng hoa cho ngành Y tế huyện Dầu Tiếng
  Đại diện BVĐK Cao su tặng hoa cho ngành Y tế huyện Dầu Tiếng
 • Lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-02-2018
  Lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-02-2018

  Đại diện BHXH huyện Dầu Tiếng tặng hoa cho TTYT Dầu Tiếng

 • Tặng hoa cho các cán bộ hưu trí ngành Y tế
  Tặng hoa cho các cán bộ hưu trí ngành Y tế
 • BS Bùi Công Chiến đọc thư Bác hồ gửi ngành Y tế
  BS Bùi Công Chiến đọc thư Bác hồ gửi ngành Y tế
 • Phát biểu của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết PCT huyện Dầu Tiếng về ngành Y tế.
  Phát biểu của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết PCT huyện Dầu Tiếng về ngành Y tế.
 • Khen thưởng các tập thể xuất sắc năm 2017
  Khen thưởng các tập thể xuất sắc năm 2017
 • Khen thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2017
  Khen thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2017
 • Khen thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2017
  Khen thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2017
 • Khen thưởng các cộng tác viên Dân số xuất sắc năm 2017
  Khen thưởng các cộng tác viên Dân số xuất sắc năm 2017
 • Khen thưởng các cộng tác viên Dân số xuất sắc năm 2017
  Khen thưởng các cộng tác viên Dân số xuất sắc năm 2017
 • Phát biểu của đội ngũ bác sĩ trẻ ngành Y tế huyện Dầu Tiếng
  Phát biểu của đội ngũ bác sĩ trẻ ngành Y tế huyện Dầu Tiếng

BẠN ĐANG Ở:

TB số:76/TB-TTYT ngày 15/6/2018.

Thông báo tăng cường công tác giám sát, phòng chống bệnh cúm A (H1N1) và ho gà. (Kg: các TYT, Phòng khám ÐKKV, BVÐK Cao su Dầu Tiếng.)

Xem thêm: TB số:76/TB-TTYT ngày 15/6/2018.

TB số:78/TB-TTYT ngày 15/6/2018.

Thông báo triển khai mua sắm thiết bị CNTT giai đoạn 2018-2019.

Xem thêm: TB số:78/TB-TTYT ngày 15/6/2018.

Hướng dẫn giải quyết về thông tin thẻ BHYT.

Hướng dẫn số 86 ngày 05/4/2018 hướng dẫn giải quyết một số vấn đề về thông tin thẻ BHYT trong KCB và thanh quyết toán BHXH. (Kg: các Khoa, Phòng, TYT, phòng khám ÐKKV.)

TB số: 51/TB-UBND ngày 13/4/2018.

Thông báo số 51/TB-UBND huyện Dầu Tiếng về việc treo Quốc kỳ, nghĩ lễ và trực cơ quan nhân kỷ niệm ngày Giổ tổ Hùng vương và lễ 30/4, 01/5. (Kg: các Khoa, Phòng, TYT, phòng khám ÐKKV.)

Xem thêm: TB số: 51/TB-UBND ngày 13/4/2018.

(Khẩn) báo cáo hiện trạng hạ tầng và phần mềm CNTT.

Thông báo số 36/TB-TTYT ngày 03/4/2018 v/v báo cáo hiện trạng hạ tầng và phần mềm CNTT tại các Trạm Y tế xã, thị trấn, phòng khám ĐKKV. (Kg: các TYT, PKĐKKV)

Xem thêm: (Khẩn) báo cáo hiện trạng hạ tầng và phần mềm CNTT.