TRUNG TÂM Y TẾ DẦU TIẾNG

Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng là tổ chức thuộc Sở y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Uỷ ban nhân huyện Dầu Tiếng, trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

 • Phát biểu của Ban Giám đốc
  Phát biểu của Ban Giám đốc
 • Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
  Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
 • Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
  Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
 • Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
  Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
 • Phòng chống Viruts Corona
  Phòng chống Viruts Corona
 • Hướng dẫn phòng chống Corona.
  Hướng dẫn phòng chống Corona.
 • Đại hội Đảng bộ lần V nhiệm kỳ 2020-2025.
  Đại hội Đảng bộ lần V nhiệm kỳ 2020-2025.
 • NHững điều cần biết để phòng bẹnh viêmđường hô hấp cấp do virút Corona mới
  NHững điều cần biết để phòng bẹnh viêmđường hô hấp cấp do virút Corona mới
 • Bí thư huyện ủy Dầu Tiếng tặng hoa cho đại diện TTYT Dầu Tiếng
  Bí thư huyện ủy Dầu Tiếng tặng hoa cho đại diện TTYT Dầu Tiếng
 • BS CKII. Bùi Công Chiến đọc thư của Bác Hồ gửi ngành Y tế.
  BS CKII. Bùi Công Chiến đọc thư của Bác Hồ gửi ngành Y tế.
 • Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
  Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
 • Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
  Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
 • PCT UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội
  PCT UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội
 • BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025
  BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025
 • Ngành Y tế lắng nghe ý kiến ND 2019
  Ngành Y tế lắng nghe ý kiến ND 2019
 • BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025
  BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025

  BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025

 • ĐẠI HỘI CB,VC, NLĐ 2020
  ĐẠI HỘI CB,VC, NLĐ 2020
 • Đại hội Đảng bộ lần V nhiệm kỳ 2020-2025.
  Đại hội Đảng bộ lần V nhiệm kỳ 2020-2025.

BẠN ĐANG Ở:

Y tế bình dương 10 năm vững mạnh

Mười năm qua, cùng với phát triển nhanh, bền vững của kinh tế tỉnh Bình Dương, ngành Y tế đã lớn mạnh không ngừng, đạt được những thành tựu quan trọng, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Mạng lưới Y tế phát triển rộng khắp: Năm 2013 có 14 đơn vị trực thuộc Sở Y tế tuyến tỉnh, so với năm 2003 là 11 đơn vị; 14 đơn vị tuyến huyện gồm 07 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và 07 phòng Y tế; 16 phòng khám đa khoa khu vực (PKĐKKV) công lập và 91 trạm Y tế trực thuộc Trung tâm Y tế tuyến huyện, so với năm 2003 là 02 PKĐKKV công lập và 79 trạm Y tế; 02 bệnh viện ngành trên địa bàn tỉnh với 11 trạm Y tế nông trường; 2.365 cơ sở hành nghề Y dược tư nhân và Y tế doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp với 11 trạm Y tế và 68 phòng y tế; 100% thôn ấp có nhân viên y tế hoạt động.

Quy mô các cơ sở khám chữa bệnh lớn mạnh, 03 khám chữa bệnh tuyến tỉnh, năm 2003 quy mô giường bệnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh là 600 giường, Bệnh viện Y học cổ truyền 80 giường, Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em dị tật 20 giường; năm 2013 Bệnh viện đa khoa tỉnh là 1100 giường, Bệnh viện Y học cổ truyền 150 giường, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng 100 giường.

Về Y tế cơ sở: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 24/05/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Đầu năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 V/vthành lập Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương; trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị y tế tuyến huyện, gồm trung tâm y tế huyện, thị, thành phố, trung tâm dân số - KHHGĐ và bệnh viện tuyến huyện. Việc sáp nhập, tuy có những khó khăn ban đầu, hiện nay các Trung tâm đã ổn định vàhoạt động hiệu quả.Năm 2003 có 4,4 cán bộ y tế (CBYT)/1trạm y tế (TYT), năm 2013 có 789 CBYT làm việc tại các TYT, bình quân 1 trạm y tế có 8,7 CBYT; trong đó trên đại học 11 người, bác sĩ 77 người. 100% TYT có bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, so với năm 2003 có 84,8% trạm Y tế có Bác sỹ; 100% khu phố/ấp có nhân viên y tế và cộng tác viên chương trình y tế. 45/91 (49,45%) xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã và 88/91 (96,7%) xã, phường, thị trấn đạt Tiên tiến về YHCT. 05/30 xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 Nguồn lực y tế: Năm 2003 toàn ngành có 2.024 cán bộ y tế, tỷ lệ bác sĩ 1,9/10.000 dân; 85,4% trạm y tế có bác sĩ. Năm 2013, có 7.465 cán bộ y tế: công lập 3.386 người, ngoài công lập 2.824 người, y tế ngành trên địa bàn tỉnh 606 người và Y tế doanh nghiệp 649 người. Tỷ lệ bác sĩ đạt 6,2/10.000 dân.

Kinh phí cho hoạt động của ngành 10 năm qua luôn được cấp đầy đủ, giúp ngành thực hiện tốt nhiệm vụ và đầu tư phát triển. Hầu hết các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến huyện đã được xây dựng kiên cố và mua sắm trang thiết bị theo quy định. 16 phòng khám đa khoa (PKĐK) khu vực, PKĐK ở khu công nghiệp và cụm công nghiệp được thành lập, có 14 PKĐK đã được xây dựng kiên cố, 02 PKĐK còn lại đang chuẩn bị đầu tư xây dựng mới.  Hiện nay có 91 xã phường, thị, trấn, 10 năm qua, có 38 trạm y tế được xây mới, 31 trạm được nâng cấp, 61 trạm được mua sắm trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế. Các đơn vị đặc biệt là các đơn vị tuyến huyện, tỉnh được đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, khám chữa bệnh, phòng bệnh ...tăng cường hiệu quả hoạt động.

Tỉnh ủy, HĐND- UBND tỉnh những năm qua đã ban hành nhiều chế độ, chính sách nhằm hỗ trợ, thu hút cán bộ y tế, đào tạo CBYT theo địa chỉ sử dụng đã tạo điều kiện từng bước phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động của ngành chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thực hiện các chỉ tiêu Y tế: Những năm qua, hàng năm ngành Y tế đều thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Y tế được Bộ Y tế, UBND tỉnh giao.

- Về phòng bệnh: không có dịch lớn xảy ra, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được khống chế, đặc biệt là những bệnh mới nổi như: cúm A H5N1, cúm AH1N1, tay chân miệng ... Kiến thức về phòng bệnh, phòng dịch của người dân đã được nâng lên. Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia y tế: duy trì kết quả loại trừ bệnh phong, uốn ván sơ sinh, thanh toán bệnh bại liệt; duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng hàng năm đạt 99-100%; khống chế tỷ lệ hiện nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư <0,3%; giảm nhanh tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi cân nặng/tuổi từ 24,1% năm 2003 xuống 9,4% năm 2014; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ ngộ độc thực phẩm và số người mắc, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm; duy trì mức sinh thay thế, tỷ số giới tính khi sinh 109 bé trai /100 bé gái năm 2013...

 - Về khám bệnh, chữa bệnh: năm 2003 toàn tỉnh có 1.646 giường bệnh, tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân là 1,92, khám bệnh 3.595.779 lượt người, điều trị nội trú 73.153 lượt người. Năm 2013, toàn tỉnh có 4.261 giường bệnh, trong đó 1.338 giường y tế ngoài công lập chiếm 31,4%; tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân 23%00(gồm cả giường của trạm y tế xã); khám bệnh 6.718.534 lượt người, trong đó y tế ngoài công lập 1.122.330 lượt người, chiếm tỷ lệ 16,7%; bình quân 3,7 lần khám bệnh/người dân; điều trị nội trú 161.552 lượt người, điều trị ngoại trú 55.268 lượt người.  

 

Năm 2013 các đơn vị trong ngành triển khai nhiều trang bị hiện đại, ứng dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, như: chụp MRI, chụp CT Scanner, sử dụng Oxy cao áp, đặt máy tạo nhịp tạm thời trong cấp cứu tim mạch, đặt stent mạch vành ..Duy trì thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến và Đề án 1816 của Bộ Y tế nhằm chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

 

- Về Bảo hiểm Y tế: tiếp tục thực hiện tốt bảo hiểm y tế toàn dân, năm 2013 tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 71,9%.

 

- Thực hiện tốt đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất tổng hợp, vaccin, sinh phẩm y tế, đảm bảo đủ thuốc phục vụ nhân dân.

 

Công tác xã hội hóa y tế:

 

Năm 2003 toàn tỉnh hiện có 835 cơ sở hành nghề Y dược tư nhân; năm 2013 có 2.365 cơ sở, trong đó: 10 bệnh viện, 37 phòng khám đa khoa, 40 công ty sản xuất, kinh doanh, bảo quản thuốc và 2.278 cơ sở hành nghể Y Dược khác trên địa bàn tỉnh. Y tế ngoài công lập cùng với y tế công lập hàng năm góp phần thực hiện tốt chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời  đã tạo ra cho người dân nhiều sự chọn lựa khi cần phải khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ.

 

Hàng năm nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước viện trợ bằng tiền mặt, trang thiết bị y tế, hợp tác trong đào tạo, thực hiện các dự án...với kinh phí trung bình hàng năm khoảng 2-5 tỷ đồng.

 

Thực hiện tốt các hoạt động quản lý ngành: công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện thiếu sót, có biện pháp khắc phục kịp thời. Duy trì thực hiện tốt công tác sơ kết tổng kết, lập kế hoạch, quy hoạch ngành.

 

Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:Song với các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và nâng cao kiến thức cho người dân Công đoàn Ngành Y tế Bình Dương triển khai quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, trên cơ sở nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị các chi bộ, các tổ chức đoàn thể đã lựa chọn các hình thức sinh hoạt như nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ, kể chuyện về Bác… Cụ thể: Chi bộ Văn phòng Sở Y tế, hàng tháng các tổ Đảng sẽ sưu tầm và kể một mẩu chuyện về Bác theo chủ đề lựa chọn, có đánh giá, phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm. Đối với Công đoàn ngành y tế định kỳ sinh hoạt Ban Chấp hành đều có báo cáo chuyên đề của một đến 2 đơn vị trực thuộc về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm giới thiệu cách làm, kinh nghiệm tổ chức thực hiện của đơn vị mình để các đơn vị bạn học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2013), Công đoàn ngành y tế đã tổ chức Hội thi "Làm theo Bác” có 23 đơn vị và 198 cán bộ, nhân viên tham gia. Ban tổ chức đã trao 15 giải thưởng cho các đội tham dự. Việc phát động cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký thi đua "Làm theo Bác” đã được các cấp ủy Đảng triển khai gắn với phong trào thi đua yêu nước trong mỗi đơn vị, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Phó Bí thư Thường trực – Đảng ủy Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, bà Võ Thị Ánh Hồng cho biết: "Việc đăng ký thi đua làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm qua đã được các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm, tích cực hưởng ứng nhiều hơn năm 2012. Có 5 cá nhân xuất sắc tiêu biểu của ngành tham dự hội nghị tuyên dương, điển hình tiên tiến "người tốt, việc tốt” của tỉnh. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về phong cách Hồ Chí Minh càng sâu sắc từ đó góp phần nâng cao y đức của người thầy thuốc”. 

 

Ghi nhận những thành tích đóng góp cho ngành, cho sự ổn định phát triển y tế, trong dịp tổng kết 5 năm phong trào thi đua (2006-2010) Ngành Y tế Bình Dương và vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.  SỸ HOÀNG- TRUNG TÂM TTGDSK