TRUNG TÂM Y TẾ DẦU TIẾNG

Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng là tổ chức thuộc Sở y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Uỷ ban nhân huyện Dầu Tiếng, trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

 • Phát biểu của Ban Giám đốc
  Phát biểu của Ban Giám đốc
 • Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
  Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
 • Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
  Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
 • Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
  Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
 • Phòng chống Viruts Corona
  Phòng chống Viruts Corona
 • Hướng dẫn phòng chống Corona.
  Hướng dẫn phòng chống Corona.
 • Đại hội Đảng bộ lần V nhiệm kỳ 2020-2025.
  Đại hội Đảng bộ lần V nhiệm kỳ 2020-2025.
 • NHững điều cần biết để phòng bẹnh viêmđường hô hấp cấp do virút Corona mới
  NHững điều cần biết để phòng bẹnh viêmđường hô hấp cấp do virút Corona mới
 • Bí thư huyện ủy Dầu Tiếng tặng hoa cho đại diện TTYT Dầu Tiếng
  Bí thư huyện ủy Dầu Tiếng tặng hoa cho đại diện TTYT Dầu Tiếng
 • BS CKII. Bùi Công Chiến đọc thư của Bác Hồ gửi ngành Y tế.
  BS CKII. Bùi Công Chiến đọc thư của Bác Hồ gửi ngành Y tế.
 • Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
  Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
 • Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
  Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
 • PCT UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội
  PCT UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội
 • BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025
  BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025
 • Ngành Y tế lắng nghe ý kiến ND 2019
  Ngành Y tế lắng nghe ý kiến ND 2019
 • BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025
  BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025

  BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025

 • ĐẠI HỘI CB,VC, NLĐ 2020
  ĐẠI HỘI CB,VC, NLĐ 2020
 • Đại hội Đảng bộ lần V nhiệm kỳ 2020-2025.
  Đại hội Đảng bộ lần V nhiệm kỳ 2020-2025.

BẠN ĐANG Ở:

Quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ

Phụ lục 7
Quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 74/QĐ-TTYT 
Ngày  02  tháng   02 năm  2015  củaTrung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng)
Chương I
 
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh
 
Quy định này điều chỉnh về: quản lý, sử dụng, tiêu chuẩn,điều kiện, trình tự, thủ tục, thời hạn sử dụng nhà công vụ, quyền lợi và nghĩavụ của cá nhân, hộ gia đình sử dụng nhà công vụ thuộc Trung tâm Y tế huyện DầuTiếng;
 Nhà công vụ xâydựng theo Quyết định số 152/QĐ-CT ngày 05/11/2004 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dânhuyện Dầu Tiếng về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật -tổng dự toán công trìnhnhà công vụ Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng. 
Điều 2. Đốitượng áp dụng
Viên chức và người hợp đồng lao động đang làm việc tạiTrung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng nhưng chưa có nhà ở.
Điều 3.Nguyên tắc quản lý và sử dụng
1. Nhà công vụ thuộc sở hữu Nhà nước do Trung tâm Y tếhuyện Dầu Tiếng  quản lý và đưa vào sửdụng theo đúng mục đích  công trình.
2. Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng  giao cho Phòng Tổ chức Hành chính Quản trịtham mưu thực hiện việc quản lý tài sản gồm các nội dung: Tổ chức quản lý theodõi tài sản trên hồ sơ, sổ sách; quản lý kiểm tra về an ninh trật tự, vệ sinhkhu vực tập thể; kiểm tra thường xuyên hoặc kiểm tra định kỳ và đôn đốc việcsửa chữa, bảo dưỡng công trình; tham mưu thủ tục tiếp nhận, xét duyệt giảiquyết đơn xin nhà ở tập thể; theo dõi quản lý thời hạn sử dụng nhà công vụ đốivới hộ gia đình, cá nhân sau khi được đơn vị giải quyết cho ở tập thể; tham mưuthủ tục ra thông báo thu hồi nhà khi hết thời hạn sử dụng.
Chương II
TIÊU CHUẨN BỐTRÍ CHỖ Ở TRONG NHÀ CÔNG VỤ
Mục 1
CÁN BỘ VIÊN CHỨC -CHƯA LẬP GIA ĐÌNH
Điều 4. Tiêu chuẩn
1. Có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làmviệc, hợp đồng lao động.
2. Không có nhà ở riêng trên địa bàn huyệnDầu Tiếng.
3. Viên chức và người hợp đồng lao động chưa có nơi ởriêng trên địa bàn huyện Dầu Tiếng là đối tượng được bố trí, sắp xếp chỗ ởtrong khu nhà công vụ.
4. Viên chức và người hợp đồng lao động.
5. Đảm bảo công bằng giữa các nhân viên có điều kiện vàhoàn cảnh ngang nhau; Ưu tiên cho nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thunhập thấp, mới lập gia đình.
6. Cần phân biệt giữa viên chức với người hợp đồng laođộng (vì đã có cống hiến nhất định cho đơn vị). Cần phân biệt hộ gia đình cóvợ, chồng cùng làm việc tại đơn vị với hộ gia đình chỉ có một người làm việctại đơn vị nhằm có sự ưu tiên cho các viên chức trong quá trình xét giải quyếtcho ở tập thể.
7. Ưu tiên cho nhân viên làm việc tại tuyếnhuyện; Nhân viên làm việc tại tuyến xã đơn vị sẽ liên hệ với nhà công vụ củagiáo dục trên địa bàn công tác nhằm thuận tiện việc đi lại.
Điều 5.  Sốlượng nhân viên ở trong phòng tập thể
1. Phòng ởlớn được bố trí cho ở từ 03 người đến 06 người/phòng.
2. Phòng ởnhỏ được bố trí cho ở từ 02 người đến 03 người/phòng.
Mục 2
TIÊU CHUẨN ĐỂ HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC XÉT
 BỐ TRÍ CHỖ Ở CÓTHỜI HẠN TRONG KHU NHÀ CÔNG VỤ
         
Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện
1. Đơn vị đã bố trí đủ chỗ ở cho nhân viên độc thân và còn phòng tập thểchưa sử dụng.
2. Có hộ gia đình khác đang ở trong khu tập thể đến thời hạn trả lại nhà.
3. Mới lập gia đình (cưới vợ, lấy chồng) mà không có nhà ở riêng hoặc nhà ởcủa cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.
4. Vợ hoặc chồng phải có thời gian công tác liên tục tại Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng  từ 2 năm (24 tháng) trở lên tính đến thời điểmcó đơn xin chỗ ở.
Điều 8. Thời hạn sử dụng nhà côngvụ
1. Thời hạn được giải quyết cho ở tối đa không quá 5 năm kể từ ngày Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng  duyệt đơn cho ở. Khi hết thời hạn thì việc thuhồi nhà là đương nhiên và do đơn vị thông báo trước 03 tháng tính đến ngày thuhồi.
2. Khi thời hạn ở nhà công vụ quy định tại khoản 1 điều này đã hết nhưng đơnvị không có nhu cầu, nhân viên độc thân hoặc hộ gia đình nhân viên khác đủ tiêuchuẩn mà không có nhu cầu nhà ở thì hộ gia đình đang ở được tiếp tục sử dụngnhà tập thể cho đến khi đơn vị hoặc nhân viên khác có nhu cầu thì sẽ thu hồi.
3. Hộ gia đình đã ở thực tế tại khu tập thể 1 năm (đủ 12 tháng) trở lên kểtừ ngày đơn vị duyệt đơn cho ở nhưng do nhu cầu đặc biệt để phục vụ mục đíchcông cộng, bố trí sắp xếp chổ ở cho nhân viên độc thân hoặc hộ gia đình có hoàncảnh khó khăn đặc biệt hơn thì đơn vị sẽ thông báo trước 6 tháng và tiến hànhthu hồi nhà của hộ gia đình theo thời hạn ghi trong thông báo.
4. Việc thu hồi phòng ở đối với hộ gia đình được tiến hành lần lượt theothứ tự hộ gia đình có thời gian ở lâu hơn thu hồi trước, hộ gia đình có thờigian ở ít hơn thu hồi sau.
Chương III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬDỤNG NHÀ CÔNG VỤ
Điều 9.Quyền của người sử dụng nhà công vụ
1. Được bảo đảm nơi ở trong khu nhà công vụ theo quy định tại Quy định này.
2. Được sử dụng các công trình phúc lợi có liên quan như: vườn hoa, câycảnh, hệ thống điện, nước, vệ sinh công cộng theo quy định của đơn vị.
3. Được tham gia đóng góp ý kiến đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng giữ gìnan ninh trật tự, vệ sinh cho khu nhà ở công vụ.
Điều 10.Nghĩa vụ của người sử dụng nhà công vụ
1. Sử dụng nhà công vụ đúng mục đích trong thời thời hạn cho phép và chấphành nghiêm chỉnh các quyết định của đơn vị về nhà công vụ.
2. Không tự ý cơi nới, nâng cấp sửa chữa làm thay đổi cơ bản kết cấu vàdiện tích công trình.
          3.Phải kịp thời tu bổ, sửa chữa, khắc phục điện, nước trong phạm vi công trìnhmình sử dụng và phải xin phép đơn vị đồng ý bằng văn bản trước khi tiến hành.
          4. Phải thanh toán chi phí sử dụng các dịch vụ điện, nước,đổ rác theo giá dịch vụ. Nếu phòng ở tập thể nhiều người thì tập thể phòng tựbầu ra một người chịu trách nhiệm quản lý để thanh toán các dịch vụ liên quan.
          5. Không gây mất an ninh, trật tự làm ảnh hưởng tới ngườikhác trong khu nhà công vụ.
          6. Có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh, gia đình vănhóa, xây dựng quan hệ láng giềng, đoàn kết hỗ trợ nhau trong khu nhà công vụ.
          7. Phải đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng tại cơ quan côngan theo quy định của pháp luật.
          8. Giữ gìn vệ sinh, thực hiện công tác phòng cháy, chữacháy trong phòng ở và khu nhà công vụ.
          9. Giữ gìn, bảo quản tài sản được giao sử dụng, nếu làm hưhỏng, mất thì buộc bồi thường.
10. Không tạo ra hoặc tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, pháo nổ, chất nổ,chất gây cháy hóa chất độc hại.
11. Không tạo ra hoặc tàng trữ, sử dụng dưới mọi hình thức các chất kíchthích như thuốc phiện và các chế phẩm của nó.
12. Người có hành vi vi phạm các quy định từ khoản 1 đến khoản 10 điều nàytùy tính chất, mức độ sẽ không được duyệt giải quyết cho ở công vụ hoặc thu hồiphòng ở tập thể trước thời hạn; buộc bồi thường chi phí có liên quan trực tiếpđến việc sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục sự cố công trình.
 
Chương IV
nội quy của khu nhà công vụ
         
 
Điều 11. Nội quy của nhà công vụ
 
1. Về An ninh trật tự:
 
- Tự bảoquản tài sản cá nhân;
 
- Để xe gọngàng và đúng nơi quy định;
 
-Tác phong ăn mặc gọn gàng, kín đáo, cư xử nói năng lịch sự, văn minh, tôntrọng nhau trong sinh hoạt;
 
- Không sửdụng rượu, bia  gây mất trật tự khu nhàcông vụ;
 
- Không đượctự ý thay đổi phòng khi chưa được phép của Ban tựquản;
 
- Khách đếnnhà ngủ qua đêm phải báo cho Ban tự quản;
 
-Phát hiện những trường hợp bất thường (người lạ, hoả hoạn…) ảnh hưởng đến anninh, an toàn khu nhà công vụ phải báo ngay cho Ban tự quản;
 
-Cấm chơi cờ bạc ăn tiền dưới bất kỳ hình thức nào và các tệ nạn xã hộikhác trong khu nhà công vụ;
 
-Cấm sử dụng, tàng trữ chất cháy, chất nổ, chất ma túy, chất gây nghiện, vũ khí,hung khí, tài liệu phản động và văn hoá phẩm đồi trụy;
 
- Khi khôngở nội trú trên 2 tuần liên tục cần báo cho đơn vị biết.
 
2. Về vệ sinh:
 
- Giữ gìn vệsinh chung;
 
- Vệ sinhhàng ngày theo lịch đã được phân công;
 
- Đổ rácđúng nơi quy định, không vứt rác qua cửa sổ;
 
- Khi sinhhoạt, ăn, uống xong cần dọn dẹp, lau dọn sạch sẽ ngay, không để đồ bừa bãi (cảsạch và bẩn);
 
- Lau rửa xesạch sẽ trước khi để vào trong nhà và lau sạch sàn nhà sau khi mang xe ra;
 
- Tham giavệ sinh tập thể khi có yêu cầu.
 
3. Về tham gia sử dụng điện, nước:
 
- Sử dụngđiện, nước an toàn, tiết kiệm, hiệu quả;
 
- Tắt đèn,quạt, tivi, máy tính và các vật dụng tiêu thụ điện năng khi không sử dụng nhằmtiết kiệm điện và phòng chống cháy nổ;
 
- Khóa kỹvòi nước khi không sử dụng.
 
4. Chế hội họp và đóng góp kinh phí:
 
- Tham giahội họp đầy đủ theo lịch và đột xuất khi có yêu cầu;
 
- Đóng góptiền sinh hoạt đầy đủ và đúng thời gian quy định.
 
Chương V
TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
Điều 12.Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
          Ban chấp hành Công đoàncơ sở có trách nhiệm cùng với Giám đốc trong việc xem xét giải quyết nhà ở côngvụ, thu hồi nhà ở công vụ trước thời hạn đối với nhân viên theo Quy định này.
Điều 13. Hiệu lực thi hành
1. Quy địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Các Bộphận trực thuộc Đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn, cán bộ viên chức - Người laođộng có liên quan trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./.