TRUNG TÂM Y TẾ DẦU TIẾNG

Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng là tổ chức thuộc Sở y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Uỷ ban nhân huyện Dầu Tiếng, trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

 • Phát biểu của Ban Giám đốc
  Phát biểu của Ban Giám đốc
 • Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
  Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
 • Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
  Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
 • Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
  Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
 • Phòng chống Viruts Corona
  Phòng chống Viruts Corona
 • Hướng dẫn phòng chống Corona.
  Hướng dẫn phòng chống Corona.
 • Đại hội Đảng bộ lần V nhiệm kỳ 2020-2025.
  Đại hội Đảng bộ lần V nhiệm kỳ 2020-2025.
 • NHững điều cần biết để phòng bẹnh viêmđường hô hấp cấp do virút Corona mới
  NHững điều cần biết để phòng bẹnh viêmđường hô hấp cấp do virút Corona mới
 • Bí thư huyện ủy Dầu Tiếng tặng hoa cho đại diện TTYT Dầu Tiếng
  Bí thư huyện ủy Dầu Tiếng tặng hoa cho đại diện TTYT Dầu Tiếng
 • BS CKII. Bùi Công Chiến đọc thư của Bác Hồ gửi ngành Y tế.
  BS CKII. Bùi Công Chiến đọc thư của Bác Hồ gửi ngành Y tế.
 • Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
  Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
 • Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
  Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
 • PCT UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội
  PCT UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội
 • BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025
  BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025
 • Ngành Y tế lắng nghe ý kiến ND 2019
  Ngành Y tế lắng nghe ý kiến ND 2019
 • BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025
  BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025

  BCH Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025

 • ĐẠI HỘI CB,VC, NLĐ 2020
  ĐẠI HỘI CB,VC, NLĐ 2020
 • Đại hội Đảng bộ lần V nhiệm kỳ 2020-2025.
  Đại hội Đảng bộ lần V nhiệm kỳ 2020-2025.

BẠN ĐANG Ở:

Qui định về việc xét phân loại ABC

Qui định về việc xét phân loại ABC

 

Phụ lục 8

 

Qui định về việc xét  phân loại ABC

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   74 /QĐ-TTYT Dầu Tiếng

 

 ngày 02 tháng 02  năm  2015 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện DầuTiếng)

 

Căn cứ quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9tháng 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế Bệnh viện;

 

Căn cứ qui chế phối hợphoạt động giữa Trung tâm Y tế  huyện và Côngđoàn cơ sở Trung tâm Y tế  huyện DầuTiếng;

 

Trung tâm Y tế  huyện phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Trung tâmY tế  huyện Dầu Tiếng, xây dựng Qui chếxét phân loại ABC như sau:

 

 

 

I.TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI ABC HÀNG THÁNG:

 

1. Tiêu chuẩn đạt loại A:

 

- Chấp hành tốt chủ trươngchính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

 

- Chấp hành tốt nội qui,qui chế TTYT, qui chế Công đoàn và các qui định của bộ phận nơi công tác;

 

- Đoàn kết, tương trợ đồngnghiệp, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

 

- Đảm bảo ngày, giờ công (trừtrường hợp tập huấn, công tác ngắn hạn dưới 01 tháng, nghỉ phép năm);

 

- Có đạo đức lối sống lànhmạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

 

- Không vi phạm về Qui tắcứng xử 

 

2. Tiêu chuẩn xếp loại B:

 

- Vi phạm nội qui, qui chế TTYT,qui chế công đoàn, mức độ nhẹ (nhắc nhở > 03 lần/tháng );

 

- Sai sót chuyên môn dothiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả ít nghiêm trọng về người và tài sản;

 

- Vi phạm các Qui địnhkhác, như qui định cách ghi chép hồ sơ bệnh án có nhắc nhở > 03lần/tháng / cùng một cá nhân;

 

-  Vi phạm chế độ thông tin báo cáo: Báo cáokhông trung thực, nộp báo cáo trể từ 02 ngày làm việc trở lên ( kể cả hồ sơbệnh án); 

 

- Có biểu hiện, hoặc gâymất đoàn kết nội bộ;

 

- Tác phong, trang phụckhông chỉnh tề bị nhắc nhở  > 3lần / tháng;

 

- Hút thuốc trong phòng làmviệc;

 

- Nghỉ từ 01 ngày không lýdo; đi trể > 15 phút ( > 3 lần / tháng ) trong các buổisinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chính trị, giao ban, hội họp,…do đơn vị tổ chức;hoặc về sớm > 30 phút (chưa được sự đồng ý của cấp quản lý trực tiếp);

 

Vi phạm 01 trong các trườnghợp trên sẽ bị kiểm điểm và xếp loại B (hưởng 50% tăng thu nhập/ tháng)

 

- Không đảm bảo ngày, giờ cônglàm việc tại đơn vị, do: Nghỉ ốm, nuôi con ốm, (thời gian > 03 ngàyđến < 10 ngày): trường hợp này xếp loại B nhưng được hưởng 75% tăngthu nhập/ tổng số công làm việc/tháng.

 

3. Tiêu chuẩn xếp loại C:

 

- Sai sót chuyên môn dothiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản;

 

- Nghỉ không lý do từ 01 ngày trở lên (< 03 ngày)

 

- Vi phạm một trong nhữngđiều không được làm trong Qui tắc ứng xử (có đồng nghiệp chứng thực hoặc có xácminh);

 

- Có hành vi sách nhiễu,gợi ý bồi dưỡng, nhận quà, tiển biếu, thu phí ngầm trước, trong lúc người bệnhđến thăm khám và nằm điều trị tại TTYT;

 

- Có đơn thư khiếu nại củangười bệnh hoặc gia đình người bệnh mà xác định có sai sót

 

* Ghi chú:  CBVC vi phạm các trườnghợp sau đây sẽ bị đưa ra Hội đồng kỷ luậtcủa đơn vị:

 

- Nghỉ không lý do > 03 ngày;

 

- Các trường hợp cá nhân đãbị loại C mà còn tái vi phạm khuyết điểm lần trước (trong năm);

 

- Các trường hợp cá nhân viphạm lần đầu nhưng mức độ nặng ảnh hưởng uy tín, lợi ích chung của đơn vị, của Ngành.

 

II.TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI ABC THEO KỲ (6 THÁNG):

 

1. Tiêu chuẩn đạt loại A/ 6 tháng:

 

- Các tháng đều đạt loại A;hoặc có 01 tháng xếp loại B;

 

2. Tiêu chuẩn xếp loại B/6 tháng:

 

- Trong 06 tháng có 02tháng xếp loại B

 

3. Tiêu chuẩn xếp loại C/6 tháng:

 

- Trong 06 tháng, có 01tháng xếp loại C hoặc có 02 tháng xếp loại B trở lên

 

III.TIÊU CHUẨN XÉT ABC THI ĐUA NĂM:

 

  Trongnăm nếu có < 02 tháng xếp loại B thì xếp loại A; vẫn được xét côngnhận “ Lao động tiên tiến” và không xét khen thưởng;

 

  Trong năm nếu có >02 tháng xếp loại B thì xếp loại B và  không được công nhận “Lao động tiên tiến” vàkhông xét khen thưởng

 

  Vậy:  - 6 tháng đầu năm xếp loại B, 6 tháng cuốinăm xếp loại A à cả năm xếp loại A

 

           - 6 tháng đầu nămxếp loại A, 6 tháng cuối năm xếp loại B à cảnăm xếp loại B

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

Dựa vào các tiêu chí xétABC trên các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế  huyện Dầu Tiếng tự tổ chức họp xét trước tạibộ phận mình và gửi biên bản kèm danh sách (theo mẫu), về phòng Tổ chức Hành chínhQuản trị. Thời gian nộp chậm nhất vào lúc 11 giờ ngày 03 tây hàng tháng, để phòngTổ chức Hành chính Quản trị để tổng hợp trình Hội đồng thi đua khen thưởng Trungtâm Y tế  huyện;

 

Hội đồng thi đua khenthưởng Trung tâm Y tế  huyện Dầu Tiếng tổchức cuộc họp xét lại vào lúc 14 giờ ngày 06 tây hàng tháng  (Nếu ngày 06 tây trùng ngày Lễ, ngày nghỉ thìdời lại ngày 05 tây)

 

Trên đây, là một số quiđịnh hướng dẫn về việc xét ABC hàng tháng, quý, và xét thi đua năm, đề nghị  Hội dồng thi đua-khen thưởng Trung tâm Y tế  huyện Dầu Tiếng và toàn thể cán bộ viên chứctham gia, phối hợp thực hiện./.