TRUNG TÂM Y TẾ DẦU TIẾNG

Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng là tổ chức thuộc Sở y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Uỷ ban nhân huyện Dầu Tiếng, trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

 • Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2018.
  Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2018.
 • Người dân đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm.
  Người dân đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm.
 • Người dân đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm.
  Người dân đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm.
 • Hội thi điều dưỡng giỏi năm 2018.
  Hội thi điều dưỡng giỏi năm 2018.
 • Hội thi điều dưỡng giỏi năm 2018.
  Hội thi điều dưỡng giỏi năm 2018.
 • Hội thi điều dưỡng giỏi năm 2018.
  Hội thi điều dưỡng giỏi năm 2018.
 • Hội thi điều dưỡng giỏi năm 2018.
  Hội thi điều dưỡng giỏi năm 2018.
 • Hội thi Karaoke mừng ngày 20/10/2018.
  Hội thi Karaoke mừng ngày 20/10/2018.
 • Hội thi Karaoke mừng ngày 20/10/2018.
  Hội thi Karaoke mừng ngày 20/10/2018.
 • Hội thi Karaoke mừng ngày 20/10/2018.
  Hội thi Karaoke mừng ngày 20/10/2018.
 • Bí thư huyện ủy Dầu Tiếng tặng hoa cho đại diện TTYT Dầu Tiếng
  Bí thư huyện ủy Dầu Tiếng tặng hoa cho đại diện TTYT Dầu Tiếng
 • BS CKII. Bùi Công Chiến đọc thư của Bác Hồ gửi ngành Y tế.
  BS CKII. Bùi Công Chiến đọc thư của Bác Hồ gửi ngành Y tế.
 • Phát biểu của Bí thư huyện ủy Dầu Tiếng về Ngành Y tế.
  Phát biểu của Bí thư huyện ủy Dầu Tiếng về Ngành Y tế.
 • Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
  Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
 • Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
  Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
 • Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
  Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2018.
 • Trao Quyết định nghỉ hưu cho BS CKI. Hoàng Thị Thu.
  Trao Quyết định nghỉ hưu cho BS CKI. Hoàng Thị Thu.

BẠN ĐANG Ở:

Thông báo dự thảo quy trình kiểm soát HSBA của TTYT Dầu Tiếng

Kính gởi các Khoa, phòng tại TTYT Dầu Tiếng:

Đề nghị các khoa, phòng xem và đóng góp ý kiến gởi về phòng Kế hoạch nghiệp vụ bằng văn bản trước ngày 20/01/2018.

Sau thời gian trên phòng Kế hoạch nghiệp vụ sẽ trình Ban giám đốc và ra Quyết định, các khoa,  phòng không đóng góp ý kiến, thắc mắc sau khi ra quyết định sẽ không được giải quyết.

Xem thêm: Thông báo dự thảo quy trình kiểm soát HSBA của TTYT Dầu Tiếng

Sơ đồ tổ chức TTYT Dầu Tiếng

Sơ đồ tổ chức của TTYT Dầu Tiếng


 


                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                               

                                                                           

Ngành Y tế Bình Dương sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2013

Đến dự có ông Lục Duy Lạc - Phó Giám đốc Sở Y tế và các Phó Giám đốc, lãnh đạo các Trung tâm Y tế, bệnh viện, Phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm: Ngành Y tế Bình Dương sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2013

Y tế bình dương 10 năm vững mạnh

Mười năm qua, cùng với phát triển nhanh, bền vững của kinh tế tỉnh Bình Dương, ngành Y tế đã lớn mạnh không ngừng, đạt được những thành tựu quan trọng, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem thêm: Y tế bình dương 10 năm vững mạnh

Quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ

Phụ lục 7
Quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 74/QĐ-TTYT 
Ngày  02  tháng   02 năm  2015  củaTrung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng)

Xem thêm: Quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ